ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

علمی:سلسله_نشست_های_ریسمان:۹۹_۰۰:نشست_نهم:دانشنامه

نشست نهم

ارائه‌دهنده دکتر میثم مدنی
موضوع نفرین هوش و نفرین منابع خوب هستند یا بد؟

فایل‌ها

فیلم نشست

/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/علمی/سلسله_نشست_های_ریسمان/۹۹_۰۰/نشست_نهم/دانشنامه.txt · آخرین ویرایش: 2020/11/28 13:26 توسط aa.mousavi