ابزار کاربر

ابزار سایت


علمی:سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی:دانشنامه

سلسله سخنرانی‌های «فیزیک - ریاضی»

سلسله سخنرانی‌های مشترک ریاضیات و فیزیک در شش جلسه و در اواخر بهمن‌ماه و همچنين‌ اسفندماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهند شد. در این جلسات از برخی اساتید و پژوهشگران این دو شاخه که در زمینه‌های مشترک این دو علم فعالیت می‌کنند دعوت به عمل آمده است.
دکتر سلمان بیگی، دکتر مازیار میر‌رحیمی، دکتر محمد خرمی، دکتر مسعود خلخالی، دکتر نژلا آقایی و دکتر ناهید قدرتی‌پور سخنران‌های این سلسله جلسات خواهند بود.
مخاطب این جلسات دانشجویان کارشناسی رشته‌های ریاضی و فیزیک هستند.
/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/علمی/سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی/دانشنامه.txt · آخرین ویرایش: 2022/09/07 10:45 توسط 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki