ابزار کاربر

ابزار سایت


دانشکده:دروس:22255

22255

اطلاعات درس
شماره درس22 255
نام درسجبر خطی ۱
تعداد واحد4
مقطعکارشناسی

اهداف آموزشی

  • تدریس جبر خطی ۱ با تاکید روی R و C به گونه‌ای که در این درس مطالب مورد نیاز به عنوان پیشنیاز دروس مختلف ریاضی پوشانده شده باشد.
  • ایجاد توانایی در دانشجو جهت یادگیری، خواندن و ساختن اثبات‌ها و همین طور محاسبات مربوط به موضوع درس بالاخص سطری پلکانی کردن ماتریس‌ها، محاسبات مقادیر ویژه، به دست آوردن فرم‌های ژردن، پیدا کردن پایه یک فضای برداری
  • سعی در تفسیر هندسی مفاهیم
  • تاکید بر تعامد و فضاهای ضرب داخلی

ریز مواد

روش‌های حذفی در حل معادلات خطی، فضای برداری و زیر فضاهای برداری، تبدیل خطی و ماتریس آن، معکوس ماتریس، ماتریس‌های معکوس پذیر و خواص آن، پایه و بعد فضاهای برداری، مختصات و تعویض پایه، فضاهای پوچ و فضاهای ستونی یک ماتریس، دترمینان، کاربردهای دترمینان به خصوص تعبیر حجم، مقدارهای ویژه، بردارهای ویژه، فضاهای ویژه ماتریس‌های مشابه، قضیه کیلی-هامیلتون، قطری کردن، مثلثی کردن و فرم‌های ژردن، فضای ضرب داخلی و تعامد، روش کوچک‌ترین مربعات، ماتریسهای متعامد، متقارن و هرمیتی، ماتریس‌های مثبت معین، قطری کردن ماتریس‌های مثبت و معین.

ارائه‌ها

/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/دانشکده/دروس/22255.txt · آخرین ویرایش: 2024/02/07 13:15 توسط 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki