ابزار کاربر

ابزار سایت


دانشکده:دروس:22059:14011:main

نظریه بازی‌ها - نیم‌سال اول ۱۴۰۱

مدرس ایمیل
مجتبی تفاق mtefagh@sharif.edu

توضیحات درس

منبع درس

سرفصل‌های اصلی این درس مطابق با درس نظریه بازی‌ها ۱ ارائه شده در دانشگاه استنفورد خواهد بود.

همچنین از منابع کمکی زیر نیز در طول ترم برای مطالب درس استفاده خواهد شد.

Anna R. Karlin & Yuval Peres, «Game Theory, Alive», American Mathematical Society, 2017.

Martin J. Osborne, «An Introduction to Game Theory», Oxford University Press, 2012.

Ariel Rubinstein & Martin J. Osborne «A Course in Game Theory», MIT Press, 1994.

جزئیات نمره‌دهی

  • تمرین: 6 نمره
  • میان‌ترم اول: 3 نمره
  • میان‌ترم دوم: 4 نمره
  • پایان‌ترم: 7 نمره

اسلایدها

شماره لینک دانلود
اول gt_1.pdf
دوم gt_2.pdf
سوم gt_3.pdf
چهارم gt_4.pdf
پنجم gt_5.pdf
ششم gt_6.pdf
هفتم gt_7.pdf

جدول زمانی و توضیحات تمرین‌ها

شماره تمرین تاریخ بارگذاری موعد تحویل مباحث مربوطه
1 1401/07/16 1401/07/29 اطلاع‌رسانی خواهد شد.
2 1401/07/30 1401/08/13 اطلاع‌رسانی خواهد شد.
3 1401/08/14 1401/08/27 اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4 1401/08/28 1401/09/11 اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5 1401/09/12 1401/09/25 اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6 1401/09/26 1401/10/09 اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تمرینات به صورت یک هفته در میان و در کل 6 سری تمرین تحویلی خواهیم داشت که در مجموع 6 نمره دارند. هر تمرین دو هفته مهلت خواهد داشت. برای تحویل هر سری تمرین حداکثر 3 روز و مجموعاً برای کل تمرین‌ها 6 روز تأخیر مجاز است و واحد محاسبه‌ی تاخیرات، واحد ساعت است. در صورت تحویل تمارین به‌صورت تایپ شده و با استفاده از LaTeX، برای هر سوال حداکثر 15% نمره گرفته از سوال نمره امتیازی در نظر گرفته خواهد شد.

تمامی تمرین‌ها، اطلاعیه‌ها، آزمون‌ها و سایر موارد مشابه از طریق کوئرا در دسترس دانشجویان گرامی قرار می‌گیرند.

جدول زمانی و توضیحات آزمون‌ها

آزمون تاریخ
میان‌ترم اول 1401/08/19 ساعت 09:00
میان‌ترم دوم 1401/09/17 ساعت 09:00
پایان‌ترم 1401/10/22 ساعت 09:00

دستیاران آموزشی درس (به ترتیب الفبا)

اسامی ایمیل
آرش عاشوری arashashoori199821@gmail.com
ثریا میرزائی Soraya.mirzaei@gmail.com
سجاد رحمانیان ra.sajad79@gmail.com
سینا قاسمی‌نژاد sina.ghaseminejad@yahoo.com
عرفان موسویان erfanmousavian@gmail.com
متین حاجیان matinhajia@gmail.com
محمدامین رئیسی m.aminra81@gmail.com
محمد پویا پاک سرشت pooyapakseresht@gmail.com
مریم ابراهیمی maryamebrahimi183@gmail.com
مهدی مستانی mastani1378@yahoo.com
/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/دانشکده/دروس/22059/14011/main.txt · آخرین ویرایش: 2023/02/15 10:27 توسط 22059-14011

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki