ابزار کاربر

ابزار سایت


دانشکده:دروس:دانشنامه

مستندات مربوط به دروس دانشکده

در این بخش از دانشنامه، اطلاعات مربوط به دروس دانشکده شامل دروس ارائه شده در هر ترم، جزوه‌ها، تمرین‌ها، آزمونک‌ها و … با کمک اساتید و دستیاران آموزشی، جمع‌آوری خواهند شد.

در صورتی که قصد اضافه کردن توضیحات درسی را دارید، برای آشنایی با سامانه و نحوه‌ی ویرایش صفحه‌ به راهنما مراجعه کنید.

دروس کارشناسی

شمارهعنوان درستعداد واحد
22015ریاضی عمومی ۱4
22016ریاضی عمومی ۲4
22026ریاضی‌نویسی2
22034معادلات دیفرانسیل3
22035ریاضی مهندسی3
22040آشنایی با ریاضیات1
22064آمار و کاربرد آن4
22089احتمال و کاربرد آن4
22095روش‌های حل مسئله2
22118ترکیبیات و کاربردهای آن4
22121تاریخ ریاضیات3
22131منطق ریاضی3
22142مبانی ریاضیات4
22162نظریه گراف و کاربرد آن4
22163آموزش ریاضی ۱2
22209جبر ۳4
22215نظریه اعداد4
22217جبر ۱4
22218جبر ۲4
22225نظریه پیشرفته اعداد4
22255جبر خطی ۱4
22256آشنایی با جبر خطی3
22274نظریه رسته و کاربردهای آن4
22325آنالیز ریاضی ۱4
22326آنالیز ریاضی ۲4
22335توابع مختلط ۱4
22338نظریه مقدماتی احتمال4
22375آشنایی‌ با سیستم‌های دینامیکی4
22384نظریه‌ مقدماتی‌ معادلات دیفرانسیل عادی4
22475آنالیز تابعی مقدماتی4
22493بهینه‌سازی ترکیبیاتی مقدماتی3
22515مبانی هندسه4
22532هندسه جبری مقدماتی4
22543آنالیز هندسی4
22556توپولوژی ۱4
22564توپولوژی ‌دیفرانسیل مقدماتی4
22614تحلیل رگرسیون4
22625آمار ریاضی ۱4
22635فرآیندهای تصادفی4
22655آنالیز عددی ۱4
22657آنالیز عددی ۲4
22659آشنایی با روش‌های عددی در جبرخطی4
22811مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌نویسی4
22815برنامه‌نویسی پیشرفته4
22822ساختمان داده‌ها4
22825ریاضیات گسسته3
22826ریاضیات گسسته4
22831جبرانی علوم کامپیوتر4
22844تکنولوژی کامپیوتر3
22848پایگاه داده‌ها3
22851کامپایلر ۱3
22861اصول سیستم‌های عامل3
22869برنامه‌نویسی ریاضی 24
22873نظریه زبان‌ها و اتوماتا3
22874نظریه محاسبه3
22882تحقیق در عملیات ۱4
22884انتقال داده‌ها وشبکه‌ها3
22887اصول سیستم‌های کامپیوتری4
22925اصول پردازش تصویر3
22926اصول بینایی کامپیوتر3
22949برنامه‌نویسی ریاضی4

دروس مقطع مشترک

شمارهعنوان درستعداد واحد
22059نظریه بازی‌ها3
22151نظریه گراف 14
22189آداب و اخلاق علمی2
22210سمینار جبر1
22310سمینار ریاضیات کاربردی1
22341آنالیز مختلط4
22542هندسه دیفرانسیل مقدماتی4
22641نظریه اطلاعات3
22780سمینار علوم کامپیوتر1
22813مقدمه‌ای بر رمز‌نگاری4
22891آنالیز الگوریتم‌ها3

دروس کارشناسی ارشد

شمارهعنوان درستعداد واحد
22058نظریه الگوریتمی بازی‌ها4
22111روش‌های احتمالاتی در ترکیبیات4
22128ریاضیات ساختی4
22130سمینار منطق ریاضی1
22149پلی‌توپ‌های محدب4
22154آنالیز ترکیبی ۱4
22160سمینار ریاضیات ترکیبی1
22170سمینار نظریه یادگیری1
22186مباحثی در ترکیبیات4
22187مباحثی در نظریه گراف4
22190سمینار جبر جابه‌جایی1
22191مباحثی در نظریه اعداد4
22197حساب خم‌های بیضوی4
22199نظریه جبری اعداد4
22226جبر پیشرفته4
22234نظریه جبری گراف4
22238هندسه حسابی4
22252روش‌های همولوژیکی در جبر جابه‌جایی4
22254جبر خطی پیشرفته4
22278فرم‌های درجه دوم4
22280سمینار کاتگوری1
22285گروه‌های خطی4
22289نظریه کدگذاری4
22290مباحثی در ریاضیات زیستی4
22342آنالیز مختلط4
22380سمینار معادلات دیفرانسیل1
22385نظریه‌ معادلات دیفرانسیل عادی4
22386سیستم‌های دینامیکی4
22393نظریه پتانسیل2
22397نظریه‌ معادلات دیفرانسیل پاره‌ای4
22400سمینار نظریه پتانسیل1
22412آنالیز حقیقی4
22450سمینار سیستم‌های دینامیکی1
22471آنالیز تابعی4
22474آنالیز تابعی کاربردی4
22482آنالیز هارمونیک ۱4
22494بهینه سازی محدب3
22495کنترل بهینه4
22497حساب تغییرات4
22536هندسه جبری ۱4
22561توپولوژی جبری4
22563مباحثی در توپولوژی جبری4
22567مباحثی در هندسه4
22582هندسه منیفلد4
22583هندسه منیفلد ۲4
22589نظریه سرشت و نمایش گروه‌ها4
22591مباحثی در هندسه2
22601مباحثی در آمار4
22609ریاضیات مالی4
22627نظریه پیشرفته آمار4
22630سمینار آمار و احتمال1
22640سمینار نظریه اطلاعات1
22647فرآیند تصادفی کاربردی4
22654محاسبات ماتریسی4
22660سمینار بهینه‌سازی1
22663آنالیز عددی پیشرفته4
22664بهینه‌سازی غیرخطی4
22665تحقیق در عملیات پیشرفته4
22701سمینار محاسبات علمی1
22730سمینار معادلات ‌دیفرانسیل با مشتقات جزئی1
22772نظریه علوم کامپیوتر4
22800سمینار علوم داده1
22803بهینه سازی در علوم داده‌ها3
22812مباحثی در رمزشناسی4
22820سمینار رمزنگاری1
22828نظریه یادگیری ماشین4
22838مباحثی در نظریه محاسبه4
22840مباحث پیشرفته در الگوریتم‌ها4
22847الگوریتم‌های تصادفی3
22849الگوریتم‌های تکراری و وردشی4
22854یادگیری آماری4
22855یادگیری برخط4
22892پیچیدگی محاسبه4
22897هندسه محاسباتی4
22902منطق برای علوم کامپیوتر4
22903نظریه برهان4
/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/دانشکده/دروس/دانشنامه.txt · آخرین ویرایش: 2022/09/07 10:44 توسط 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki