مجمع عمومی همبند

🔆 مجمع عمومی همبند 🌀 دورهمی برای شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما 📈 به همراه گزارش عملکرد همبند ۱۴۰۰ در سال گذشته و معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ⏰ سه‌شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸ الی ۲۰📅 افزودن به تقویم 💢 جهت شرکت در این جلسه، در زمان برگزاری به عنوان مهمان وارد سامانه […]