برای ما ارسال کنید.

انجمن علمی همبند: 🌀‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی 📆 زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد 📎 بخش اول برنامه ⏰ افتتاحیه: ۱۰:۳۰ – ۱۰:۱۵ ⏰ ارائه‌ی دکتر علی کمالی‌نژاد: ۱۲:۰۰ – ۱۰:۳۰ 📅 افزودن به تقویم 📎 بخش دوم برنامه ⏰ ارائه‌ی دکتر امیر اصغری: ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰ 📅 افزودن به تقویم 📎 بخش… 🔶 در […]

‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی

🌀‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی 📆 زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد 📎 بخش اول برنامه⏰ افتتاحیه: ۱۰:۳۰ – ۱۰:۱۵ ⏰ ارائه‌ی دکتر علی کمالی‌نژاد: ۱۲:۰۰ – ۱۰:۳۰📅 افزودن به تقویم 📎 بخش دوم برنامه⏰ ارائه‌ی دکتر امیر اصغری: ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰📅 افزودن به تقویم 📎 بخش سوم برنامه⏰ ریسمان با دکتر سیاوش شهشهانی به میزبانی […]

محفل ریاضی

📌محفل ریاضییه مناسبت بزرگ‌داشت مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان ایرانی 📎سخنرانان👤دکتر ملیحه یوسف زادهبرنده جایزه مریم میرزاخانی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانعنوان: من از ریاضی بیزارم 👤دکتر مجید سلامتعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهانعنوان: کامل بودن تصادفی گراف‌ها 👤دکتر امیر جعفریعضو بنیاد مریمعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریفعنوان: زیباترین قضیه در ریاضیات 📆زمان: پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت […]