«پیش‌نویس قوانین اتاق»

«پیش‌نویس قوانین اتاق»

🔷 در صورتی که هرگونه انتقاد، پیشنهاد، یا نظری در خصوص این قوانین دارید آن را در گروه انجمن علمی همبند یا شورای صنفی دانشکده مطرح کنید تا در فرآیند نهایی‌سازی قوانین، بررسی شود.

🆔 @hamband_math_cs

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *