دومین کارگاه آموزش ریاضی

دومین کارگاه آموزش ریاضی

👤 دکتر امیر اصغری
🏛 School of Computer Science and Mathematics, Liverpool John Moores University

جهت ثبت نام تعیین زمان این کارگاه این فرم را تا پایان سه‌شنبه ۱ آذر پر کنید، پس از بررسی، نتایج زمان برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد و طریقه شرکت در کارگاه به ایمیل شما ارسال می‌شود.

Google Docs
کارگاه آموزش ریاضی دکتر امیر اصغری

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *