به اطلاع می‌رساند:

انجمن علمی همبند:

🔆 مجموعه جلسات «گذر» 🌀 محاسبات و منطق کوانتومی (جلسه اول) 🗣 علی الماسی 🟠پیشنیاز این دوره آشنایی با مفاهیم مقدماتی احتمال و جبرخطی است. برای بعضی جلسات نیز آشنایی مقدماتی با منطق گزاره‌ها، محاسبه‌پذیری کلاسیک (در حد درس اتوماتا) و مقدمات پیچیدگی محاسبه (در…

‼️ به اطلاع می‌رساند:

🔻زمان ارائه‌ی علی الماسی با موضوع محاسبات و منطق کوانتومی تغییر کرد و فردا (سه‌شنبه ۲۹ شهریور) ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ این ارائه برگزار خواهدشد.

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *