برای ما ارسال کنید.

انجمن علمی همبند:

🌀‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی 📆 زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد 📎 بخش اول برنامه افتتاحیه: ۱۰:۳۰ – ۱۰:۱۵ ارائه‌ی دکتر علی کمالی‌نژاد: ۱۲:۰۰ – ۱۰:۳۰ 📅 افزودن به تقویم 📎 بخش دوم برنامه ارائه‌ی دکتر امیر اصغری: ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰ 📅 افزودن به تقویم 📎 بخش…

🔶 در صورت تمایل می‌توانید سوالات پیشنهادی خود را برای برنامه ریسمان دکتر شهشهانی از طریق این فرم برای ما ارسال کنید.

🆔 @hamband_math_cs

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *