‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی

🌀‌بزرگداشت ۸۰ سالگی دکتر سیاوش شهشهانی

📆 زمان: چهارشنبه ۱۱ خرداد

📎 بخش اول برنامه
افتتاحیه: ۱۰:۳۰ – ۱۰:۱۵
ارائه‌ی دکتر علی کمالی‌نژاد: ۱۲:۰۰ – ۱۰:۳۰
📅 افزودن به تقویم

📎 بخش دوم برنامه
ارائه‌ی دکتر امیر اصغری: ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰
📅 افزودن به تقویم

📎 بخش سوم برنامه
ریسمان با دکتر سیاوش شهشهانی به میزبانی دکتر امیر جعفری: ۲۰:۰۰- ۱۸:۰۰
📅 افزودن به تقویم

⭕️ جهت شرکت در این برنامه، در زمان برگزاری به عنوان مهمان وارد سامانه مجازی همبند شوید.

🆔 @hamband_math_cs

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *