چهل و یکمین جلسه از سلسله جلسات “پیوست”

📚 چهل و یکمین جلسه از سلسله جلسات “پیوست”

🌀 De Giorgi Regularity Theorem
🗣 آریا حلاوتی

شنبه ۳ اردیبهشت، ساعت ۱۸ الی ۲۰
📅 افزودن به تقویم

💢 جهت شرکت در این جلسه، در زمان برگزاری به عنوان مهمان وارد سامانه مجازی همبند شوید.

🆔 @hamband_math_cs

پاسخی دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *